sprava-nemovitosti-bg

spravanemovitostipraha .eu
pro bezproblémový chod Vaší nemovitosti

< návrat zpět

Účetnictví

  • komplexní účetní péči o nájemce spravovaných prostor
  • předpis plateb a záloh na služby, zpracování a změny výpočtových listů pro jednotlivé jednotky
  • zřízení a vedení provozního účtu pro účely spravované nemovitosti
  • odborné posuzování došlých faktur a jejich proplácení
  • roční účetní závěrky
  • zpracování návrhu daňového přiznání
  • výpočet vyúčtování služeb
  • vedení evidence dlužníků a jejich upomínání
sprava-nemovitosti-praha-ucetnictvi

Nezávazná poptávka